Đã đóng

I would like to hire a Designer

Dự án này đã nhận được 74 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $7415 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$5000 - $10000 USD
Tổng đặt giá
74
Mô tả dự án

We are looking for a talented designer to create a mockup for a new gaming app that we are creating. The second part of the project is to support the development team in providing a full set of protoype images to enable them to build the app fully.

This is based upon a similar concept to a slot machine / lottery game (so we are not talking an action game - think like bingo lane).

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online