Đã đóng

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $469 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Graphic Artists for 3D and 2D graphic illustrations of houses required asap

You will need to provide us with samples of similar work and if that work is not within 85% of our attached sample then don't waste either your or our time - we're not being offensive, just need to narrow the scope down to likely candidates.

Please provide me with quotes to undertake the following 2 projects please (along the same styles as the attached ‘Sample Illustrations’);

Lot 69 Bulloo Lowset House & Bedsit 19-12-16 (1x 3D of front elevation and 1x 2D illustration of floor/site plan)

WD107 – Lot 69 Macintyre Cres, Contract Plans Pges 1-7 (1x 3D of elevation A and 2x 2D illustrations of ground floor/landscape plans and first floor plan)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online