Đã hoàn thành

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi graphicking61 với giá $35 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

I have a small graphic design job that I need for a T shirt for my rowing crew. I have a pretty clear picture of what is needed with a logo on the front that will require some crossed oars to be added to it. The logo is a vector logo in .eps and also available as pdf.

The back of the T shirt will require a bit more creativity with some text with a stretched triangle at each end representing the bow and stern of the boat and 8 oars, 4 per side offset from each other. I have created a mock up that I can scan and upload when required.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online