Đã đóng

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này đã nhận được 64 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $401 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

We are looking for a designer who are experienced in digital lead-generation, including landing pages and digital ads with a history of high conversion rates to work on some digital ads and an updated lead-driven landing page.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online