Đã đóng

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £23 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Hi, I am looking for someone to design a 10 second motion clip that I can use at the start of my YouTube videos. The theme for my channel is football/soccer. I currently have a logo but I am open to any suggestions.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online