Đã đóng

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này đã nhận được 57 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $165 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

I publish a printed magazine for Jewish women. It includes sophisticated, inspirational and educational content -- from recipes to poetry to Torah insights . We are working on our fifth edition, and it will be between 32 and 40 pages, with a 100# gloss cover and 80# text inside. We already have the InDesign template so it can either be updated with the new content or redesigned.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online