Đã hoàn thành

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi AhsanCreations với giá $13 CAD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Hi, i'm looking to convert a .jpg image to a vectorial format. It's a logo already created but i only have the .jpg format.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Xem nhiều hơn:

We sell ride on toys for kids. We would like to get a logo made for our website. The image has to be in jpeg or ai format. Our w, i want a logo created, i need a logo created vector eps jpeg, hire me i m a graphic designer, graphic designer for hire animated logo, logo graphic designer for hire, i would like to rework the logo below the goal is to make it clear there is a p and k initials of our owner, i would like to rework the logo below the goal is to make it clear there is a p and k (initials of our owner), i need a logo created for my company we sell shipping and packing, i have a logo want a designer to improve it, i have a logo sketch but need a logo designer to create it on the computer, i have 235 scanned pages of an english text book in jpg format, i have 235 scanned pages of an english text book in jpg format each page contains 300 400 words i need someone to manually type , i have 235 scanned pages of an english text book in jpg format each page contains 300 - 400 words i need someone to manually typ, i am a photographer and i want to hire a graphic designer what contract do i need, graphic designer for hire freelance, graphic designer for hire for logo, graphic designer fir hire, graphic designer community hire a freelancer, graphic clothing designer to hire, freelance graphic designer for hire, freelance graphic designer for hire tampa, freelance graphic designer for hire seattle wa, contract graphic designer for hire, cheap t shirt graphic designer for hire

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online