Đã hoàn thành

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi crea8ivecrowd với giá £60 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
69
Mô tả dự án

We are a small private Equestrian company launching 2 new product brands requiring logo identity.

1. A logo design for company called HLB Equestrian. A picture indicating the equine nature - horse and rider for example would be good. It will need to suit a website banner and also be embroidered on clothing so simple and clean lines - no comic style graphics. It should work black on white and reversed.

2. Second logo is for a small hole hay net for greedy horses ! Name is SteadyNeddyNet. A simple tag will be used on this product - it could be a more amusing style picture.

We are looking for a quick turnaround for these as work has started on the manufacturer and our current designer has let us down

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online