Đã đóng

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này đã nhận được 91 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £1002 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£750 - £1500 GBP
Tổng đặt giá
91
Mô tả dự án

We are a tech start-up company based in London and require a freelance graphic and digital designer to undertake a number of projects for us. In the short term, we require email templates (welcome email, confirmation email, newsletter subscription), logo redesign (to bring in line with other logos), product brochure redesign and white paper [url removed, login to view] would also look at digital banner ads. We have a strong overall need to define and bring our branding in line to ensure consistency across all mediums.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online