I would like to hire a Graphic Designer

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách €8 - €30 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 20

Mô Tả Dự Án

Necesito realizar banners para pagina web [url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online