Đã đóng

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này vừa được trao cho Ash171 với giá $20 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

Hello I am starting a business and I am in need of a logo and a cartoon mascot design.

I know the color scheme I want. Pastel pink blue and white. So my business name is a magic girl studio and would like a cutesy witch for the mascot. What would your rate be ? What if anything else do you need from me .

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online