Đã đóng

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $950 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

I am looking to start a comic strip for my pressure washing brand. It will be a super hero vs. a personified (house scum, roof bacteria, or cracked concrete). Will provide direction and story, just need it to come to life though illustration. My deadline is the end of March 2017.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online