Đã đóng

I would like to hire a Graphic Designer - 16/02/2017 15:46 EST

Dự án này đã nhận được 54 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £84 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

I am a freelance yoga teacher, and at the moment I am studying to qualify as a personal trainer as well. I would like to brand myself to be able to grow my client base. I am looking for a simple but very aesthetically pleasing design for a wordmark - and potentially a logo later down the line. I intend to use it on business cards, and maybe also on a t-shirt.

I like smooth, clean urban / modern fonts and abstract gentle shapes.

Looking forward to seeing the work of some potential designers

Kind regards

Maria

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online