Đã hoàn thành

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi alisharoz với giá $100 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
69
Mô tả dự án

Looking for a new logo design for our regional Porsche Club. We would like the design to be specific to Nebraska and include this verbiage - Great Plains Region and Porsche Club of America. We would like some form of Porsche iconic 911 design to be included in the design. We would prefer the design be circular but we are not limited to that shape. Porsche is a high performance car and we hope the design will be in that spirit.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online