Đã hoàn thành

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi seabitmedia với giá $30 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
77
Mô tả dự án

Looking for a new logo for existing business which has outgrown our old one.

Logo and artwork need to be scaleable and useable on all formats from vehicle graphics to cards and website. Subsequent work will be availabe to establish website. Our "Skip Bin Hire" business was focused on small domestic bins delivered by crane truck. However we are now more directed at Larger industrial/ Renovation type bins delivered by rear load vehicles.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online