Đã hoàn thành

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi gaurabgupta với giá €18 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

Hi,

I have a simple logo (black & White) and I would like to have some thicker lines to give it more life

Thank you in advance

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online