Đã hoàn thành

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi KreativeSpark với giá $30 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

I am in search for a graphic designer to create my logo for my cosmetic/makeup brand. You will be mentioned if you are to be the graphic designer for the brand. ASAP please

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online