Đã đóng

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này đã nhận được 64 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €33 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

I need some graphic [url removed, login to view] for men tshirts for a streetwear [url removed, login to view] design should be in one colour because we want it for one colour silkscreen [url removed, login to view] site is [url removed, login to view]

Thank you!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online