Còn mở

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $147 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

I have a mockup of a crowdfund campaign done, and need it to be graphic designed, including pictures. Well written. Needs to look professional. Looking for something that is as amazing as, say, the Coolest Cooler Campaign, if that helps in terms of what we're looking for design wise/style wise?

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online