Đã hoàn thành

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi oasisdezine với giá $40 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

I need some graphic design.

It is a two colored background Flyer with some pictures and text and our logo.

The text is bullitt points using three different colors. Pictures are in the left bar. Each picture has a fade out at the edges.

If the designer has better stock pictures they may be used, but what will be the extra cost

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online