Còn mở

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $348 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
59
Mô tả dự án

I need a website designed.

I am a DJ that plays saxophone and also produces music. My genre is in funk and lounge but I also play a lot of weddings and also corporate events. The website needs to be classy and portray an image suitable for weddings and corporate events but still have an original music edge to it.

I will need to link my video's, my original music sales, host sales if possible, pictures, (instagram feed), live performance dates, and a biography. I would like to be able to update the site in future so something like WordPress.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online