Còn mở

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹1209 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

I need a logo designed. The logo is for a company named Cosmic Computers. The logo may or may not be abbreviation of the [url removed, login to view] logo should have the appropriaite theme.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online