Đã đóng

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này đã được trao cho eyenetindia với giá €52 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

I need a logo designed. I have a concept in mind, I just need someone with illustrator etc skills to make it. Shouldn't take long.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online