Còn mở

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa với ngân sách dự án là €30 - €250 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Mô tả dự án

I earned a CBS Specialization through Coursera as attached, however there are different lay out for the certificate. I'd like to have the same lay out of Coursera - Johns Hopkins one which my information which is stated in the attached docs.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online