Còn mở

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $1074 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
84
Mô tả dự án

I need a graphic designer with experience in app design with a strong love of UI/UX. My team and I are currently in app development and are lacking a graphic designer to bring our product to market. (Also looking for someone who would be willing to join our team as a founding member)

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online