Còn mở

I would like to hire a Graphic Designer - 21/04/2017 09:26 EDT

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là £18 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

hello, can you please make our company logo a vector logo so we can use its printing on a t-shirt

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online