Còn mở

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $98 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
69
Mô tả dự án

I am looking for someone to design some posters for our golf course. The style I am looking for is retro/old school marketing posters. Turn photos provided into an illustrated version for the posters. Formatted for posters and Facebook/Instagram use.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online