Còn mở

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $99 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Hi there

I am setting up a phonecasebusiness and I need help with the designs of my cases. The idea is to create a website where people can buy cases of their favorite music band or artist.

I'd like to partner up with a graphic designer. It's a challenge but If it's a succes there's big money in this business.

Let me know if you are interested

Woutb1999@[url removed, login to view]

Kind Regards

Wout Belpaeme

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online