Còn mở

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $178 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

I need a 25-26 page word document (business proposal) graphically designed into a slick looking PDF with images, custom graphics, and data visualizations.

Looking to have it done by April 28th, 2017.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online