Đã đóng

I would like to hire an Illustrator

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM86 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM32 - RM99 MYR
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

development of a printed circuit biosensor for testing of natural products

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online