Đã đóng

I would like to hire a Logo Designer

Dự án này đã được trao cho pixtualgraphics với giá $35 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I am the founder of Little Lizard Productions, a producer and host of house concerts where folk artists come and play concerts in your house.

I have a graphic of a lizard that I want strings and frets added to in order for it to look somewhat like a guitar for my logo. It needs to be high enough resolution to be printed on a 48 inches wide by 30 inches high banner. I can provide the lizard graphic and also a low res version of what I am basically looking for. I would also like a version of it for printing on business cards.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online