Đã đóng

I would like to hire a Logo Designer

Dự án này đã nhận được 111 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £60 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
111
Mô tả dự án

Looking for a logo for a new property business. This is the final step to us moving forward with our website and marketing documents so would like to have this completed asap!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online