Đã đóng

I would like to hire a Logo Designer

Dự án này đã nhận được 66 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

I need a logo designed. My company name is Eastroute Consulting. It's mission is to help businesses set up in China. I would like to use the colors green, blue and yellow, in cobinations, however other ideas are welcome. The concept is to make is light and airy. considering the name it's a route (trail, path etc.) so something that embodies an easy and smooth path from point A to B. Creative ideas are welcome.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online