Đã đóng

I would like to hire a Logo Designer

Dự án này đã nhận được 67 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $38 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
67
Mô tả dự án

Our new business is looking at a new branding image.

The website name is [url removed, login to view]

Looking for 2 different branding images. One for Web presense and one for tshirts / hats / mugs.

Should have All Terrain Vehicles (ATV and Side X Sides), with a Canadian Flavor background. Snow, Mountain, Maple Leaf.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online