Còn mở

I would like to hire a Manufacturing Expert

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $195 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

colourful baking pans so you know what's inside for example a blue pan can have dairy and a red pan meat and a green pan fish

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online