Đã đóng

I would like to hire a Packaging Designer

Dự án này đã nhận được 80 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $114 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
80
Mô tả dự án

I work for gourmet premium family owned company. They are trying to bring to Australia products that have never been here before. We are going to represent ourselves on Sydney Food festival in September 2017, that is why we would like to be prepared with the best designs on our products.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online