Đã đóng

I would like to hire a T-Shirt Designer -- 2

Dự án này đã nhận được 51 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £84 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

I need a grahpic for a start up t shirt company. Text logo maybe a picture logo as well.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online