Đã đóng

I would like to hire a T-Shirt Designer

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $24 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Hi! Basically I want this:

[url removed, login to view]

But instead of :

"oho ho?" i want "Oya oya?"

and

"oho ho ho?" I want "Oya oya oya?"

To sum up, it's 2 designs and I know that they are not really difficult ones but I don't have time to make them myself and I would like a good quality. Oh yeah and I don't want the boys just the text bubble on their t-shirt, sorry for not mentioning it sooner.

Thanks in advance!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online