Đã đóng

I would like to hire a T-Shirt Designer - 20/03/2017 03:20 EDT

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹6634 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹5000 - ₹10000 INR
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

Im looking for someone willing to design a view relatively creative designs for a t-shirt company.

Feel free to use your own ideas and imagination as well!

After all, you're the designer!

When creating the designs, ask yourself,

"Does this immediately grab your attention?"

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online