Còn mở

I would like to hire a Social Networking Marketer

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $725 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

[url removed, login to view]

We are a team of plastic and maxillofacial surgeons offering facial anaylsis to customers. this reduces the chances of revision surgery due to poor planning. many times the patient itself doesn't know what to do, and surgeons capitalize...

would you trust a car dealer to pick the best car for you?

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online