Còn mở

I would like to hire a Videographer

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $139 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I am working on some web series and TV shows and need someone to work part time for the next few months and I need someone who is based out of Melbourne Australia

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online