Đã đóng

I would like to hire a Website Designer

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R$441 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$90 - R$750 BRL
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

ja possuo uma pagina [url removed, login to view] na qual vou vender meu produto, mas gostaria de cotaçao para desenvolver a parte da aquisiçao do sistema juntamente com o pagamento

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online