Đã đóng

I would like to hire a Website Designer

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R$1703 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$750 - R$2250 BRL
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Atuar como Designer em uma empresa Geek. Desenvolvendo artes para website e físico. Experiência em fotografia. Trabalhar efetivamente no marketing da empresa.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online