Đã đóng

I would like to hire a Website Designer

Dự án này đã nhận được 95 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €1197 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€750 - €1500 EUR
Tổng đặt giá
95
Mô tả dự án

Bold, clean, sophisticated blog depicting sensual, strong, edgy women and their stories. think grace jones, rihanna. Want a site up within next few weeks. Need a logo designed. Site should probably be mostly black and white, with the logo, pictures, shop, videos.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online