Đã đóng

I would like to hire a Website Designer

Dự án này đã được trao cho CircleOf8 với giá $100 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

I need an existing website rebuilt. I need you to design a website for my small business. We are an NGO in africa, Uganda and would like to have our page incorporate more visuals and java graphics..Adding an e-commerce function for donating and also buying products from this African charity is part of the changes we would like to implement.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online