Đã đóng

I would like to hire a Website Designer

Dự án này đã nhận được 136 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $478 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
136
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. The website will have chatbot and be interactive with pairing off the plan new homes with vacant land and qualifying the prospect. Ideally targeting oversea investors nad local investors, website needs to be translated

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online