Còn mở

I would like to hire a Website Designer

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $1128 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 CAD
Tổng đặt giá
67
Mô tả dự án

Require a professional to submit suggestions for improving...design, video,, security, seo etc.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online