Đã đóng

My Carpentry Project

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $30 - $250 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Mô tả dự án

Require a skilled carpenter/handy man to install the following doors:

2x screen doors

1x bathroom door

1x bi-fold door

All materials will be provided, we just require skilled labour (and someone with their own tools).

Các kỹ năng được yêu cầu
Plumpton, Australia

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online