Lay slabs and prepare sand/aggregate base

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £20 - £250 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 2

Mô Tả Dự Án

Approx 30 square metres of 450x450mm slabs

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
Worcester Park, United Kingdom

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online