Spray painter

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 AUD

Mô Tả Dự Án

Bathroom resurfacing

Cleaning

Prepare bathroom

Grout

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
Mount Pritchard, Australia

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online